#00a89c
1
0
16

Corporació municipal

Corporació municipal

Composició

ALCALDE-PRESIDENT:
D. JOSÉ NAVARRO GÓMEZ.

1.- NOMENAMENT DELS TINENT D'ALCALDE.
Primer Tinent d'Alcalde:
D. Cirilo Gargallo Martín

2.- TRESORER DE LA CORPORACIÓ.
D. Cirilo Gargallo Martín

3.- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
PRESIDENT:D. José Navarro Gómez
VOCAL: D. Cirilo Gargallo Martín
VOCAL: D. Manuel Menero Gil

4.- REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS.
MANCOMUNITAT ESPADA-MILLARS:
TITULAR: D. José Navarro Gómez i Cirilo Gargallo Martín
SUPLENT: D. Manuel Menero Gil

PARC NATURAL DE LA SERRA D'ESPADA
TITULAR: D. José Navarro Gómez
SUPLENT: D. Cirilo Gargallo Martín

CONSORCI DE BOMBERS DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
TITULAR: D. José Navarro Gómez
SUPLENT: D. Cirilo Gargallo Martín

PLA ZONAL RESIDUS ZONES II, IV I V.
TITULAR: D. José Navarro Gómez
SUPLENTS:D. Cirilo Gargallo Martín i D. Manuel Menero Gil

ASSOCIACIÓ PALANCIA-MILLARS. PROGRAMA RURALTER-LEADER.
TITULAR: D. José Navarro Gómez
SUPLENT:D. Cirilo Gargallo Martín

JUNTA PERICIAL CADASTRE DE RUSTICA.
TITULAR: D. Cirilo Gargallo Martín
SUPLENT:D. José Navarro Gómez

CONSELL MUNICIPAL AGRARI.
TITULAR: D. Cirilo Gargallo Martín
SUPLENT:D. José Navarro Gómez